Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget står for de fleste udendørsaktiviteter i DBKK. Vi har ansvaret for klubture, access-problematikker, hytten på Kullen og lignende aktiviteter. Se en nærmere beskrivelse nedenfor.

 

Fælles for os i udvalget er vores glæde ved kombinationen af klatring og udeliv og vores ønske om at dele denne glæde med så mange som muligt af klubbens medlemmer. Vi vil gerne have, at alle klatrere i DBKK får oplevet at give alt, hvad man har på en fed klipperute, mens kammeraterne hepper, glæden ved at være i naturen og se andre ting end de fleste mennesker og ikke mindst glæden ved at sidde med slidte fingerspidser og mørbanket krop rundt om et bål i den svenske natur med lækker mad, lunken øl, dårlige vittigheder og gode venner.

Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at imødekomme medlemmernes ønsker og behov, når det gælder udvalgets områder, men vi kan ikke vide, hvad alle har ønsker om eller ideer til. Så send os en mail hellere end at snakke i krogene om, hvad klubben/udvalget burde gøre.

 

Udvalgets mail er desværre i stykker, og al henvendelse skal derfor ske til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. !

 

Skriv til os hvis du:
• Har en super idé til en tur
• Mener at der mangler udbud af bestemte ture/aktiviteter
• Gerne vil arrangere en tur i klub-regi
• Vil give en hånd ved hytten på Kullen
• Har ideer/holdninger i forhold til "access"

 

Aktivitetslegatet:

Send ansøgning til:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  

 Ansøgningsfristt: 19. januar 2014!
Uddelingen: medio februar 2014

 

Formålet med legatet.
Formålet med aktivitetslegatet er, at DBKK anerkender og økonomisk støtter medlemmernes klatreinitiativer og -bedrifter.

 

Hvad støtter legatet.
Legatet skal støtte DBKK medlemmers: 

  • Førstebestigninger (alpinklatring, sportsklatring, traditionel klatring, aid klatring, isklatring, skibestigninger, m.m.)
  •  Udvikling af nye klatreområder (boltning af sportsklatreområder, rensning af klipper, boulderområder, m.m.)
  •  I dansk sammenhæng nyskabende bestigninger af spektakulære og inspirerende ruter og bjerge af højeste vanskelighedsgrad (inkl. sport, alpin, trad, is, m.m.)

 

 Hvem kan søge om legatet?

Alle DBKK medlemmer, der planlægger at udføre nogle af ovennævnte aktiviteter, og som skriftligt fremlægger realistiske planer for disses udførelse. DBKK medlemmerne skal fungere som ledere af projekterne eller på anden vis være nøglepersoner på disse klatreprojekter. Projekternes deltagere skal overvejende være medlemmer af DBKK. 

 

Hvordan ansøges der om legater?
Ansøgerne sender en skriftlig ansøgning på max 1 A4 side til AKU ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ), som beskriver formålet med projektet og hvordan det kan medvirke til udvikling og inspiration. Ansøgeren skal beskrive, hvad målet med projektet er, og hvilke succeskriterier der lægges til grund for om målet er nået. Ansøgningen skal være vedlagt bilag i form af: budget, tidsplan, rejseplan, deltagerliste med angivelse af klubmedlemskab og hvor stor en legatportion der søges om. 

Der er ansøgningsfrist to gang om året med henblik på projekter, der forsøges gennemført det næstkommende halvår.

Ansøgningsfrister:

medio december – uddeling medio januar.

medio juni – uddeling 1. juli.

Ekstraordinært 1. september 2013 – Uddeling 7. september 2013  

 

Hvilke krav er der til legatmodtageren?
Ansøgeren skal efter projektets gennemførelse afrapportere projektet inklusiv tidsplan og kort skriftlig beretning på min. 1 A4 side.

Projekter der efter AKU’s vurdering ikke er forsøgt gennemført, skal tilbagebetale hele eller dele af den tildelte legatportion. Ansøgeren hæfter personligt for det tildelte legat.

Force majeure vil naturligvis blive taget med i AKU’s vurdering af om projektet er gennemført.

Legatansøgeren skal aflægge beretning til DBKK's medlemsblad og afholde en klubaften, hvor der vises foto/film og berettes om projektet.

 

Hvem vurderer projekterne?
Aktivitetsudvalget modtager legatansøgningerne og træffer beslutning om hvilke projekter der tildeles legater og hvilke projekter der kan anses for gennemført.

 

Hvad dækker legatet ikke?
Projekter der ikke vurderes som gennemførlige i forhold til projektets egen målsætning. Deltagelse på kommercielt arrangerede klatreture. Deltagelse på ikke-medlemmer af DBKK’s ture, projekter ledet af ikke-DBKK medlemmer, eller som overvejende har deltagere fra andre klubber end DBKK.

 

Ved afslag giver AKU en kort skriftlig begrundelse. På opfordring fra ansøger beskriver AKU kort, på hvilken måde projektet kan forandres for ved en senere ansøgning, at kunne komme i betragtning til støtte.

 

 

Klubture:

 

Udvalgets fokus lige nu ligger på at gøre det nemmere for medlemmerne at komme ud af Kedelhallen og ud på de rigtige klipper. Derfor arrangerer vi klubture hele året rundt, hvor klatrere på alle niveauer kan møde andre af klubbens medlemmer og stifte bekendtskab med forskellige klipper både i nærheden af Danmark og sydpå. Begyndere kan på turene få vejledning af mere erfarne klatrere og på den måde blive introduceret til klippeklatringen og turlivet.

 

 

 

Se klubbens turkalender for 2013 her. 

 

 

Bliv arrangør af en klubtur

 

Du har mulighed for at arrangere klubture og få dine transportudgifter dækket til turen som turarrangør. AKU tager glædeligt imod forslag til klubture fra DBKKs medlemmer. Vi har udformet nogle retningslinjer med henblik på tildeling af støtte til og afholdelse af klubture: 

 

  • Dit forslag til klubturen (+budget) skal sendes til AKU og offentliggøres i god tid inden turens afholdelse. For weekendture: 1 mdr. før, for forlængede weekender: 2 mdr. før og for ture af en uges varighed: 3 mdr. før. Vi i AKU hjælper gerne med at reklamere for turen. 
  • Turarrangørens kendskab til destinationen tages med i betragtning
  • Som minimum skal du som turleder sørge for at koordinere tilmeldinger til turen, kørsel/transport, overnatning, sætte dig ind i stedets klatremuligheder og ikke mindst stå til rådighed for deltagerne minimum 1-2 timer pr. dag. Andre former for workshops eller undervisning i løbet af turen er selvfølgelig velkomment, men ikke et krav. 
  • Som turleder kan du få dækket din flybillet eller kørsel efter devisen: 1.10 kr. pr. km. + bro + færge + vejafgift. Bliver din tur+budget godkendt af AKU, er det muligt at få udbetalt pengene INDEN turens afholdelse. 
  • Deadline for tilmelding til din tur fastsættes af dig som turleder, og du beslutter også, om der skal være et loft på deltagerantal, og om turen skal åbnes op for personer, som ikke er medlemmer af klubben. 
  • Du kan om turleder beslutte at aflyse turen, hvis du vurderer, at der er for få tilmeldinger eller grundet dårligt vejr. Du kan også vælge at flytte turen til et andet sted (med AKU’s godkendelse).
  • Det ses gerne, at der laves en form for beretning til klubbladet eller et foredrag i klubben. 

 

 

Access:

Et af vores ansvarsområde er ”access”, som handler om klatreres adgang til klipper rundt omkring i verden. Det er desværre ikke alle, der er lige begejstrede for, at der klatres på klipper i naturreservater, på private grunde o.l. Access til de fleste svenske klipper varetages af svenske klubber og foreninger, men Danmarks ”homecrag”, Kullen, er en del af den danske klatrehistorie, og derfor arbejder DBKK sammen med svenske klatreklubber for videst mulig adgang til Kullens klipper.

 

Hytten på Kullen:

DBKK ejer en hytte på Kullen lidt nord for Helsingborg. Hytten kan benyttes gratis af alle klubbens medlemmer. Aktivitetsudvalget står for drift og vedligeholdelse af hytten og grunden. Det overordnede ansvar for hytten ligger dog hos klubbens bestyrelse.

Vi har planer om at shine hytten lidt op henover vinteren og foråret 2011. Desuden arbejder vi på en mere permanent løsning på hyttens toiletforhold, som lige nu består af et festival-toilet. Det er dog ikke så ligetil at komme i kontakt med svenske entrepenører, så hvis du har en kontakt eller tidligere har indhentet tilbud om toiletbygninger, vandindlægning o.l. i Sydsverige, så send os en mail. Al hjælp er velkomment! Kontakt os ligeledes, hvis du ønsker at give en hånd i forbindelse med hyttens og grundens vedligeholdelse eller har ideer til nye tiltag.

Vi håber, at endnu flere medlemmer (og andre klatrere) vil benytte sig af muligheden for at bruge hytten, som ligger ved et af de smukkeste naturområder i Sydskandinavien.

Læs mere om hytten her.

 

 

Udvalgets medlemmer:

 alt

Anders Strange Nielsen,  bestyrelseskontakt

 Er en meget afrundet klatrer der i de sidste 15 år dyrket alt fra bouldering over ekspeditioner til 7000 meter toppe. Det hele er klatring og det hele er sjovt, men passionen er primært førstebestigninger på klippe og lange ruter i alpine omgivelser.

 Stefan Jacobsen

Stefan Jacobsen, hyttevært

Klatrer på alt og med alle til rådighed stående (fair) midler. Har desuden stor organisatorisk erfaring.
Kontakt mig ved spørgsmål, fejl og mangler vedr. Kullenhytten. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
 

 Søren Smidt

Søren Smidt

Søren Smidt har klatret og besteget bjerge siden 1980, hvor han blev medlem af Dansk Bjergklub. Han er uddannet i (vinter)friluftsliv på Hardanger Folkehøjskole, SPRAT Rope Tecnichian, Mountainleader fra ENSA og KKI i DBKK/UIAA. Søren har været uddannelseskoordinator, kursusarrangør og instruktør på alle DBKK's kurser. Han har endvidere fungeret som bestyrelsesmedlem i DB, redaktør af jubilæumsantologien og journalist på Klatring.

Søren har erfaring med alle klatringens dicipliner: bouldering, friklatring, sportsklatring, isklatring, vinterklatring, big wall, alpinisme og bjergbestigning. Han har været leder af mere end 15 ekspeditioner til Himalaya o.a. bjergkæder, og han har skabt nye ruter på Kullen, Göteborg, Bornholm, Bohuslän, Marokko, m.m.

 Niels Riegels

Niels Riegels

Californisk klatrer bosiddende i København. Klatrer både sommer og vinter.

    
 

blivmedlem

deltag

Medlemmernes billeder

klart.se

Väder Göteborg

klart.se

Dagens ordsprog

"Get into good physical conditioning by training (unless you are English)." — Chouinard's advice for ice climbing.